ILLUSTRATION

Födsel, död och tomrum

”Det stora ingenting”, tomrummet som omsveper ögonblicket mellan födsel och död. Att ge sig ut i de tankebanorna kan vara som att ge sig ut som ett hjälplöst barn utan åror på ett kallt hav, med sin egen dödskalle i famnen

 

despair

”Extrovert Tyranni”, illustration, Lundagård 2010

Läs artikeln ”Extrovert tyranni” här, från Lundagård 2010

Illustration till artikeln ”I landet barn möter vuxen”, Lundagård nr 2, 2010

Läs artikeln ”I landet barn möter vuxen” här, från Lundagård 2010

Ständigt hungrig, illustration Lundagård, våren 2011

Läs artikeln ”Ständigt hungrig” här, från Lundagård 2011

Illustration av Jimmy Bussenius
Illustration till artikeln ”Alla måste skratta”, Lundagård nr 7, 2009

Läs artikeln ”Alla måste skratta” här, från Lundagård 2009

av jimmy bussenius

”Lunds nya kläder”, illustration, Lundagård 2009

Läs artikeln ”Lunds nya kläder” här, från Lundagård 2009

Illustration till artikeln ”Medial kapprustning, Lundagård nr 1, 2010

Läs artikeln ”Medial kapprustning” här, från Lundagård 2010

Bohemliv av Jimmy Bussenius

”Lundabohemer”, illustration Lundagård 2008


———

Apatiska barn

Maktens farliga myter, illustration Lundagård 2009