VIDEO

Skurklandet – Av Ljus

Kall Brand – Ensam

Lerarbete, bakom kulisserna

Kall Brand – Vägen

Prologen, en minidokumentär om Jimmy & leran

En livbåt flyter ut, Stop motion 2015

Du läcker ljus, Stop motion 2015

Kinetic Architecture 2012
Click here for a explanation PDF-file (in Swedish)

Clay animation, Stop Motion 2013

Stop Motion – 2011

Animation 2012