ARCHITECT-FIRM-WORK

(OBS! Senast uppdaterad Juli 2014, många projekt har hunnit göras efter det). Jag ger en liten förklaring vad jag arbetat med i varje projekt i denna kategori. Klicka på bilderna för att få en något mer utförlig PDF-presentation. Alla bilder och ritningar som visas har jag helt eller delvis skapat, men ofta har jag varit en pusselbit i projektet med mer eller mindre att säga till om i den arkitektoniska gestaltningen.

 

Nybyggnation exklusiv villa 2014, Tage Møller Arkitektbyrå. Som medverkande arkitekt producerade jag efter gestaltningsdirektiv samtliga ritningar från initialt bygglov via förfrågningshandlingar till bygghandlingar.

Nybyggnation exklusiv villa 2014, Tage Møller Arkitektbyrå. Som medverkande arkitekt producerade jag efter gestaltningsdirektiv samtliga ritningar från initialt bygglov via förfrågningshandlingar till bygghandlingar.

 

Ombyggnation

Skissförslag, ombyggnad av industribyggnad till köpcentrum i Höganäs. Jag gjorde fasadförslag, visualisering, och presentationsmaterial. Tengbom arkitekter

 

Tävlingsförslag fotbollsarena. Jag arbetade främst med 3D-modelleringoch visualisering. Tengbom arkitekter

Tävlingsförslag fotbollsarena i Linköping. Jag arbetade främst med 3D-modellering
och visualisering. Tengbom arkitekter

 

Väg 50, jag gjorde visualiseringar och 3D-modeller utifrån underlag från vägingenjörer, ljussättare och landskapsarkitekter. Tengbom arkitekter

Väg 50, jag gjorde visualiseringar och 3D-modeller utifrån underlag från vägingenjörer, ljussättare och landskapsarkitekter. Tengbom arkitekter

 

Jimmy Bussenius

A redevelopment / extension, a bicyclecafé. I did the 3D model and visualizations with some influence in design-part, though I wasn’t the project-chief. Horisont Arkitekter

 

Ombyggnad av industrilokaler, 2014 Tage Møller Arkitektbyrå. Mitt jobb var att upprätta bygglovshandlingar, inkl. ansökan samt efter det skapa bygghandlingsritningar + visualiseringar.

Ombyggnad av industrilokaler, 2014 Tage Møller Arkitektbyrå. Mitt jobb var att upprätta bygglovshandlingar, inkl. ansökan samt efter det skapa bygghandlingsritningar + visualiseringar.

 

Nytt bostadskvarter. Jag fick arbeta med detaljplansarbete, samt ansvara för 3D-modellering och visualisering. Tengbom arkitekter

Nytt bostadskvarter i Höganäs. Jag arbetade med detaljplan, samt gjorde all 3D-modellering och visualisering. Tengbom arkitekter

 

Fysisk planering

Ett tidigt förslag för ett område i Lund skapat genom en workshop. Jag gjorde modellen av området inför workshopen samt sammanställde resultatet till en presentation. Tengbom

 

Fysisk planering inför detaljplan av kvarter i Lund. Mitt jobb var 3D modellering och visualisering. Tengbom arkitekter

Fysisk planering inför detaljplan av kvarter i Lund. Mitt jobb var 3D modellering och visualisering. Tengbom arkitekter

 

Ny trappa på KTH, jag gjorde: 3D-modellering och visualisering.

Ny trappa på KTH, jag gjorde: 3D-modellering och visualisering. Tengbom arkitekter

 

Ritningar på trappa bygghandling, 2014 Tage Möller Arkitektbyrå. Jag gjorde ritningarna efter designdirektiv. En av flera detaljer i en nybyggnation av en exklusiv villa

Ritningar på trappa bygghandling, 2014 Tage Möller Arkitektbyrå. Jag gjorde ritningarna efter designdirektiv. En av flera detaljer i en nybyggnation av en exklusiv villa

 

Förslag till ny detaljplan i ett område i Rydsgård, jag gjorde 3D-modellering och visualisering.

 

Elinegård, arbete med ny detaljplan för område i Malmö. Mitt jobb: Ta fram visionsbilder, göra 3Dmodeller samt jobba med detaljplan. FOJAB i samarbete med TENGBOM

Elinegård, arbete med detaljplan för nytt område i Malmö. Mitt jobb: Ta fram visionsbilder, göra 3D-modeller samt jobba med detaljplan. FOJAB i samarbete med TENGBOM

 

Fysisk modellarbete. Framtidsscenario för område i Lund. Mitt jobb var att skapa modellen utifrån en skiss. Tengbom arkitekter

Fysisk modellarbete. Framtidsscenario för område i Lund. Mitt jobb var att skapa modellen utifrån en skiss. Tengbom arkitekter

 

P-hus

Parkeringshus i Malmö, mitt jobb var att göra 3D-modell och visualiseringar i en fas av arbetet. Tengbom arkitekter

 

Alternativ 3b render

Förslag, ny detaljplan till ett kvarter i Kristianstad. Jag gjorde 6 alternativ med volymstudie, BTA beräkning, parkeringsplatsberäkning, visualiseringar och solstudier. TENGBOM

 

perspektiv 1 ny

Arena i Karlstad, jag gjorde 3-modell och visualisering. TENGBOM

 

alternativ_1

Förstudie till nytt kontorshus i Malmö, jag gjorde olika 3D-modeller samt hjälpte till med presentationsmaterial. Tengbom arkitekter

 

rainy cload mörkat

Eget fasadförslag “RAINCLOAD” för en ny bankbyggnad i Stockholm (inte ett alternativ som valdes i slutändan). TENGBOM

 

nya området 2 efter drape

Gyllins, nytt bostadsområde i Malmö. Min uppgift var att hjälpa till med tidiga planritningar inför detaljplan. Jag gjorde även 3D-modeller över förslagen. Tengbom arkitekter

 

Modell mer glad

Förslag till omlbyggnad av entré, mitt jobb: 3D-modellering och visualisering. Tengbom arkitekter

 

ALTERNATIV 3

Kvarter i Malmö. Förslag till tillbyggnad och en jämförelse med gammal detaljplan. Eget projekt som inkluderade BTA-beräkning, volymstudie och solstudie. Tengbom arkitekter

 

Förslag 1 fygperspektiv

Nytt kvarter i Malmö, mitt jobb var att ur givna skissförslag skapa en 3D-modell, göra solstudie och sammanställa färdigt material i en presentation. Tengbom