ARKITEKTPROVET 2007

av jimmy bussenius

Hemuppgift arkitektprovet 2007

Hemuppgiften, deluppgift 1: Man skulle välja två bilder (av sex svartvita alternativ) och låta dem överlagra varandra så att nya mönster uppstod, på valfritt sätt skulle man sedan skapa en tredimensionell tolkning av den nya bilden på en A3-sida. Deluppgift 2: Ur föregående uppgift skulle sedan en värld skapas på en A3. Deluppgift 3: Två inzoomningar skulle göras i världen på två stycken liggande A4 där den ur betraktarens ögon skulle beskrivas inifrån.

av jimmy bussenius

Provdagarna, arkitektprovet 2007

Arkitektprovet varade i två dagar, sex uppgifter skulle lösas. Uppgift 1 – skapa en bildsekvens utifrån en text, A4-format. Uppgift 2a – skapa en kropp i dans med en obruten linje, A4-format. Uppgift 2b – skapa en 3D-modell av den dansande kroppen i en obruten koppartråd. Uppgift 3 – skapa en illustrativ beskrivning av en plats man känner väl till, A3-format. Uppgift 4 (dag 2) – skapa en skärm av wellpapp som ska väcka intresse för den dansande 3D-figuren. Uppgift 5 (dag 2) – skapa en snabb komposition utifrån två origamipapper, A3-format. Uppgift 6 (dag 2) – Illustrera ljudord på ett abstrakt sätt, A3-format.